Firia「赤いレンガ」配信記念インタビュー公開しました。

https://www.youtube.com/watch?v=Y_YMEJ5M1YU&t=43s