Firia「もっとこのままで」MV公開しました。

https://www.youtube.com/watch?v=uTG_J4YePZE